Računanje direktnih i kompenzacionih mandata za NSRS

B0E69890-0035-4EE9-8442-5457058083BA_mw1024_s_nIako ova tema nije iz domena međunarodnih odnosa i diplomatije o čemu inače pišem, odučio sam da kao politikolog objavim na koji način se računaju dobijeni mandati i zbog ličnog interesovanja i zbog interesovanja svojih kolega koje su me tražile da ovo objavim. Naime, metoda preračunavanja glasova u mandate nije jednostavna, ali je jednostavno napisana u članu 9.5 izbornog zakona BiH.  Isto tako u članu 9.6 odmah ispod se vidi i princip po kojem se računaju mandati za kompenzacione liste. Prvo i osnovno pravilo je da u izbor za preračunavanje mandata ulaze samo one stranke koje su prešle cenzus, odnosno 3% koliko to iznosi u BiH i RS. U BiH je prihvaćen Sainte-Lague metod i on je dio i samog izbornog zakona. Ovaj metod kaže da se direktni mandati računaju po formuli u kojoj se ukupan broj glasova koje je osvojila jedna partija prvo dijeli sa 1, pa sa 3, 5, 7, 9 i tako redom dok se ne podjele svi mandati iz date izborne jedinice. Suštinski se moraju razlikovati direktni i kompenzacijski mandati. Direktni mandati su mandati dobijeni sa direktnih otvorenih lista političkih subjekata za koje smo mogli da glasamo na izborima. Kompenzacijski mandati su dobijeni sa kompenzacijskih listi koje nisu vidljive biračima osim ako se baš sami ne interesuju ko se nalazi na tim listama. Ove liste sastavljaju političke partije i one su zatvorenog tipa, dakle ako neko osvoji 5 kompenzacionih mandata u NSRS ulazi prvih 5 sa njegove kompenzacione liste bez obzira na broj osvojenih glasova na direktnim listama. Svi oni koji se nalaze na direktnim listama ne moraju da se nalaze na kompenzaciji, ali svi koji se nalaze na kompenzacionim listama moraju da se nalaze i na direktnim. Evo kako to izgleda u praksi kad je u pitanju preračunavanje glasova u direktne mandate iz Izborne jedinice 1, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ova izborna jedinica obuhvata šest opština: Krupa na Uni, Novi Grad, Prijedor, Kostajnica, Kozarska Dubica i Oštra Luka.

TabelaKao što vidimo  ovdje u tabeli su samo one stranke koje su prešle 3% od ukupnog broja glasova. Broj osvojenih glasova svake stranke djelimo po već gore pomenutoj formuli da bi dobili određeni količnik. Taj količnik onda rangiramo od najvećeg pa do najmanjeg u rasponu od 1-7. Do sedam se ide zato što je izbornim zakonom predviđeno da Izborna jedinica 1 daje 7 poslanika u NSRS sa direktnih lista. Naravno, broj direktnih mandata nije isti za svaku izbornu jedinicu što ćemo vidjeti u rezultatima za ostale izborne jedinice koje ću napisati ispod. Princip računanja ostaje isti. Ovako se raspodjeljuju ukupno 63 direktna mandata, dok se ostalih 20 mandata raspodjeljuje preko kompenacione liste. Preračunavanje ovih 20 mandata ću objasniti kasnije.

Izborna jedinica 2 obuhvata Laktaše, Gradišku, Srbac i Prnjavor i iz ove jedinice takođe imamo ukupno 7 direktnih mandata. Ovdje istom formulom koju smo koristili u prethodnom primjeru. SNSD je osvojio 3 mandata, SDS 2, PDP 1 i DNS 1 mandat.

Izborna jedinica 3 obuhvata Banja Luku, Čelinac, Istočni Drvar, Mrkonjić Grad, Ribnik. Šipovo, Kotor Varoš, Petrovac, Kupres RS i Kneževo. Iz ove jedinice se bira ukupno 12 direktnih mandata. Na slici ispod se vidi da je SNSD dobio 5, SDS 3, DNS 1, PDP 1, NDP 1 i SP 1.

Untitled2

Izborna jedinica 4 obuhvata Derventu, Brod, Vukosavlje i Modriču. Iz ove jedinice imamo 4 direktna mandata. Takođe prema istoj formuli kao i u prethodnim primjerima dobijamo da je ovdje SNSD uzeo 2 kandidata i SDS 2.

Izborna jedinica 5 obuhvata Doboj, Petrovo i Teslić. Iz ove jedinice imamo 6 direktnih mandata. Prema dosadašnjim rezultatima na nešto više od 90% prebrojanih glasova SNSD je osvojio 2, SDS 2, Domovina 1 i  DNS 1 mandat.

Izborna jedinica 6 obuhvata Šamac, Donji Žabar, Pelagićevo, Lopare, Brčko, Bijeljinu i Ugljevik. Ova jedinica daje 9 mandata, a prema do sad prebrojanim rezultatima SDS je dobio 3, SNSD 3, DNS 1, PDP 1, NDP 1.

Izborna jedinica 7 obuhvata Zvornik, Osmake, Šekoviće, Vlasenicu, Srebrenicu, Bratunac i Miliće. Iz ove jedinice imamo 7 direktnih mandata. Po rezultatima i računu koji sam dobio SNSD je osvojio 2 mandata, SDS 2, DNS 1 Domovina 1 i PDP 1.

Izborna jedinica 8 obuhvata Han Pijesak, Sokolac, Istočnu Ilidžu, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Trnovo, Pale i Rogaticu. Ova jedinica u NSRS daje ukupno 4 direktna mandata. Prema preračunavanju glasova u mandate SNSD i SDS su ovdje osvojili po 2 mandata.

Izborna jedinica 9 je poslijednja izborna jedinica koja daje 7 mandata i obuhvata: Višegrad, Istočni Mostar, Nevesinje, Kalinovik, Gacko, Foču, Novo Goražde, Čajniče, Rudo, Berkoviće, LJubinje, i Trebinje. Prema rezultatima iz ove izborne jedinice. SNSD je osvojio 3 mandata, SDS 2, PDP 1 i SP 1.

Kada saberemo sve direktne mandate iz svih jedinica dobijamo ukupno 63 mandata. Prema političkim subjektima to izgleda ovako.

SNSD = 24

SDS= 20

DNS = 6

PDP = 6

Domovina = 3

NDP = 2

SP = 2

Što se tiče kompenzacionih mandata princip preračunavanja je malo drugačiji ali formula ostaje ista. Naime, da bi izračunali kompenzacione mandate moramo koristiti zbirne rezultate za RS. To znači rezultate koliko je koji politički subjekt osvojio ukupno na teritoriji RS sa svim izbornim jedinicama zajedno. U ovaj račun takođe ulaze samo one stranke koje su prešle cenzus odnosno 3%. Kao što smo npr. u Izbornoj jedinici 1 vršili raspodjelu 7 mandata, tako ćemo za kompenzacione liste po istom principu vršiti raspodjelu 83 mandata koliko ima naša Narodna skupština Republike Srpske, samo što ćemo koristiti zbirne rezultate. Prema tim zbirnim rezultatima SNSD je osvojio 188260 hiljada glasova, SDS 153817, DNS 53427, PDP 43384, SP 29713, NDP 28989 i Domovina 26292. Ovo su naravno rezultati sa uvrštenim glasovima iz inostranstva što opet ne čini kompletan broj glasova ali daje sasvim dobar pregled i progresiju daljih glasova da se mogu izračunati kompenzacijski mandati. Kada dobijemo rezultate na ukupnu raspodjelu ova 83 mandata, onda od tih rezultata oduzmemo direktne mandate da bi dobili koliko koja stranka ima tačno kompenzacionih mandata. Ovo računanje je naravno komplikovano i traži dosta vremena ako idete “ručno”, no ako koristite program za računanje glasova koji posjeduje naš CIK onda to i nije toliki problem.

Kad se zbirni glasovi preračunaju u 83 mandata dobiju se sledeće vrijednosti: SNSD 30, SDS 24, DNS 8, PDP 7, NDP 5, SP 5 i Domovina 4. Od ovih vrijednosti se oduzimaju direktni mandati da bi se dobio konačan broj kompenzacijskih mandata.

DIREKTNI MANDATI

(A)

DRUGO RAČUNANJE

(B)

KOMPENZACIJSKI MANDATI

C= B – A

UKUPNO MANDATA

C + A

 

SNSD

24

30

6

30

SDS

20

24

4

24

DNS

6

8

2

8

PDP

6

7

1

7

NDP

2

5

3

5

SP

2

5

3

5

DOMOVINA

3

4

1

4

UKUPNO

63

83

20

83

Ovdje ipak nije sve gotovo kad je riječ o kompenzacijskim mandatima, a prvenstveno zbog člana 71. Ustava Republike Srpske koji kaže da u NSRS moraju biti zastupljena najmanje 4 poslanika iz reda konstitutivnih naroda. Zbog ove odrednice sami kompenzacioni mandati imaju veliku ulogu jer ukoliko unutar direktnih mandata nema dovoljan broj predstavnika svih konstitutivnih naroda on se popunjava prvo sa kompenzacione liste. Ovo je često znao biti slučaj u RS, a posebno zbog Hrvata koji nisu bili u dovoljnom broju zastupljeni u direktnim mandatima, pa se njihova kvota popunjavala sa kompenzacione liste. Isto tako će biti i ove godine. Prema još nepotvrđenim informacijama koje imam sa terena i prema dosadašnjim izbrojanim glasovima jedan Hrvat se našao unutar direktnih mandata, dok će po jednoga sa svojih kompenzacionih lista dati SNSD, SP ili NDP. Ovdje naravno može doći do minimalnih odstupanja nakon brojanja svih glasova, gdje se može desiti da još jedan Hrvat prođe direktno, a u tom slučaju bi se onda samo dva popunjavala sa kompenzacione liste. Na kraju još jednom želim da kažem da može doći do minimalnih promjena jer je ova projekcija mandata rađena na oko 90% prebrojanih glasova i dostupnih podataka koje je objavio CIK.

* Nakon objavljivanja konačnih rezultata koje možete vidjeti na stranicama CIK-a nije bilo značajnijih promjena, osim što je SNSD u ukupnom zbiru osvojio 29 mandata, a Domovina 5, dok je sve ostalo isto. Ove konačne rezultate i promjene nisam naknadno dodao u tabelu kao dokaz da ipak treba sačekati da se izbroji sve do kraja radi preciznih podataka. Manje promjene kao što vidite su došle takođe oko broja kompenzacionih i direktnih mandata, gdje je Domovina dobila 3 kompenzaciona i 2 direktna, a SP 1 direktni i 4 kompenzaciona, ali ovo nije imalo uticaja na konačan zbir mandata. Što se tiče Hrvata i Bošnjaka kao konstitutivnih naroda, minimalne zakonske kvote su popunjene. Kad sve sumiramo najbitniji je sam postupak računanja koji možemo ocijeniti tačnim i koristiti u budućim projekcijama i izračunima.